Tam Bağımsız Yürek tohumu.

Tam Bağımsız Yürek tohumu.

İŞ üretene bulmuyoruz bahane,
Bu verilen hizmetler Şahane
Ancak oynanan aynı oyun aynı sahne
Kaos yarat, böl ve yönet
ülkemde yaşatılan hep aynı melanet.
Oyuna gelme biraz sabır biraz metanet.

Oyunun tarafı olma göster samimiyet.
Ayikla sahtekarlari ,
bu olur iyiliğe delalet.

İnanma herkese, insanları birleşmeye davet et,
Uyan uyandir onları gerçekleşecektir ilahi adalet

Eğer konu ise yekpare tevhid,
Bu yolda canını bile verir
Sekban-i Cedid,
Hissederse vatana millete tehdit,
edemezsin onu Tecrit.

LevenT Sekban
“Tam Bağımsız Türkiye Sevdalısı”