#AkçeTürk #TürkAkçe #TCAkçe #AkçeTC

 

TCakceLeventSekban3

TCAKÇE Adlı Kriptopara ve ParaSistemi  Hakkında Açıklamalar -II

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Vatandaşlarının varlıklarından oluşan değerlere ve Değerli Maden,Enerji hammaddesi

gibi materyallerden oluşan bir Varlık Sepetine dayalı olarak Üretilecek,

Türkiye Üretim Ekonomisinin Fayda- Değer çıktı karşılıklarına dayalı olarak gelişecek,genişleyecek,

Ve Türk Milletinin ekonomik çıkarlarına  uygun kriterlere göre yönetilecek,

TürkDijitalParaSistemi olmaya aday,TCAKÇE adlı bu Kriptopara ve ParaSistemi

 Levent Sekban tarafından tasarlanmıştır.

TamBağımsız , FaydaDeğerKatsayısı Yüksek , Sağlam  ve Karşılıklı

Devlet tarafından kontrol edilip Millet tarafından Sağlamlığı ve karşılıklılığı denetlenebilecek olan

TCAKÇE adlı Kriptopara

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ‘nin Kriptoparası olmaya aday,

altyapısı ve Para Üretim,Yönetim ve Gelişim Algoritması ,

özgün bir şekilde Levent Sekban tarafından tasarlanmış

Şifreli Dijital Para nın marka adıdır.

Ayrıca ,Levent Sekban tarafından düşünülüp tasarlanan

“ULUS DEVLET PARA SİSTEMİ “

HEM kağıt ve metal Parayı temsil eden Piyasada Dönen “Nakit “parayı içeren

TL yi ,HEM de Finans kuruluşları ,Bankalar ve Vatandaş arasında dönecek Şifreli Dijital parayı (Kriptopara ) TürkAkçe ‘yi  TCAKÇE yi İhtiva eden

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YÖNETİMİNE UYGULANMASINI ÖNERDİĞİM TÜRK PARA SİSTEMİDİR.

Sevgiler Saygılar

Levent Sekban

 

Türk Kriptoparaları Görsel Tasarımları

Türk Kriptoparaları Görsel Tasarımları

1)MİLLİ KRİPTOPARA VE PARA SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR -1 okuyunuz.

http://www.leventsekban.kim/tcakce-turk-milli-kriptopara-sistemi-hakkinda/

 

2)TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ KRİPTOPARASI ALGORİTMASI Düşünceler 1-

 #LevenTSekban  #KadimTürkAklı   #ParaSistemi Okuyunuz..
 http://www.leventsekban.kim/turkakce-turkmillikriptoparasinin-algoritmasi-kadimturkakli/
3)TürkAkçe  Kriptopara Sistemi L.Sekban  VİDEOLAR …

http://www.leventsekban.kim/ekonomivideolari-iktisatkongresi-turk-para-sistemi-doviz-altin-kriptopara-tcakce-turkakce/

4)TÜRK BİLİŞİM VE GELİŞİM SİSTEMİ VE SANAYİ DEVRİMİNİN TEMELLERİ -LEVENT SEKBAN ÇALIŞMASI-OKUYUNUZ.

http://www.leventsekban.kim/turk-bilisim-ve-gelisim-sistemi-turk-bilisim-sanayi-devriminin-temelleri/

 

AKCETC

AKCETC

www.akceturk.com

www.tcakce.com

#leventsekban

#ParaSistemi #Kriptopara

#TürkDijitalParaSistemi

#TamBağımsız #FaydaDeğerKatsayısıYüksek

#Sağlam #Karşılıklı #Para

#TurkAkce #AkceTurk