S E K B A N     SEYMENLERİN KÖKLERİ -Levent Sekban Aile Kolunun Soyu -I-

Doğu Karadeniz menşeyli Sekbanlar Seymenler  ve ÇAVUŞZADE  Sülalesi  hakkında ufak bir araştırma,Ve Bilgi özeti Şubat 2018/L.S

 3 Mayıs 2020 de Karaman Türkleri ile ilgili Bilgi ilave edilerek güncellenmiştir.

OKUYUNUZ!

 

FatihSultanMehmet1             Sekbansoyağacı KaramanogluSülalesiSoyçizelgesi

LSekbankaramanoglu

 

S E K B A N -Seymen AİLESİ  KOLU  (Çavuşzade Sülalesi)

Rahmetli Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul u fethettiğinde sağ ve solunda tüfekli temsili resimleri görülenler Sekbanbaşılardır.Belki de dedelerimizdir.

Yeniçeri Ağaları ,Fatih Devrinden itibaren askeri sınıf olarak Sekbanbaşıların arasından seçilmeye başlandı.

Araştırdığımız ama tam teyid edemediğimiz bilgilere göre ;
Fatih Sultan Mehmet 1453 ‘ te İstanbul u ve  1461 De Trabzon u Fethettiğinde yanında  akrabası olan Karamanoğulları güçleri de vardı.

Bu resimdeki kıyafetler,kitaplarda  tarif edilen Sekbanbaşı kıyafetidir.Karamanoğlu Sekbanbaşılar  olması muhtemeldir.

Bunlardan biri de ,554 yıldır Sürmene’de oturan

Sekban-Seymen-Sürmen-Küçükali-Keleş-Başaran-Emin -Azizoğlu -Azizağaoğlu-İsmailoğlu-Genç,Gençoğlu,Özgenç -Aksoy-Aksu-HacıCaferoğlu-İnanır ve daha bir çok ailenin ve benim de 16-ile 18. Kuşaktan dedesi

“SekbanBaşı Çavuş İbrahim Ağa” idi. (Sürmene’ye geliş 1464 -Ölümü 1486-/1487)

O yüzden bu ailelerden oluşan tüm Sülalenin ismine Çavuşzade denir. Ama bana göre S e k b a n denmesi gerekmektedir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın  eserinde  (Anadolu Beylik tarihi. 37.)    Büyük İbrahim Bey ‘in  oğullarından, veliahtı Son  Karaman Beyi, İshak Bey ‘in   var  olan  tek  evlâdı  İbrahim, Osmanlı Sultanı  2. Mehmet ‘in  Karaman  devletini ortadan kaldırmasından  ve  Karaman Halkını  çeşitli yerlere sürgün etmesinden sonra, amcası  küçük Mustafa  ile İstanbul’da  yetişmiş,asker ocağına girmiş  sonra, Rumeli’de  sancak Beyliği  görevi  verilmiştir.Sancak beyliğinden sonra miras talebi olacağı endişesiyle Trabzon Sürmene Arpalı bölgesine görev verilerek sürgün edilmiştir.

Yüce  Yaratanın bir  mucizesi ve  lütfudur. ..O küçük  İbrahim ‘den   çoğalan  binlerce  nüfus  var şu an…

ÇAVUŞZADE İBRAHİM AĞA  veya SEKBANBAŞI ÇAVUŞ İBRAHİM AĞA SÜLALESİ 

Ayvansaraylı Hüseyin Efendi -Hadika adlı eserinde Sekbanbaşı Çavuş  İbrahim Ağa nın bir savaşta şehit olduğu tarihi 902 (1486-1487) olarak verir.

Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa ya ait olduğu sanılan mezartaşı Türk ve İslam Eserleri müzesindedir. 1943 yılında Saraçhane Bulvarı açılması esnasında yıkılan “Sekbanbaşı İbrahim Ağa “Mescidinde bulunan mezar taşı müzeye gönderilmiştir.

Prof Dr Semavi Eyice’ye göre bu mezartaşı daha geç bir dönemdir.Ama üstünde ölüm tarihi Sekbanbaşı İbrahim Ağa ölümü 1453 yazmaktadır.Bu yanlıştır.Türk İslam Eserleri müzesinde duran bu mezar taşının asli dönemine ait olup olmadığı daha çok tartışılacağa benzemektedir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı ‘nın,ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK TARİH KURUMUNUN çalışmaları kapsamında yazdığı 

Anadolu Beylikleri Araştırma kitabına göre;

Dedemiz “Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa “ nın ,babası son Karamanoğlu Beylerinden İSHAK BEY dir.(Ölümü.1465 ) 
FATİH SULTAN MEHMET ile İSHAK Bey’in  1.dereceden soy akrabalığı yoktur.Ama 3.kuşaktan Dede torunlarıdır.Resimdeki KARAMANOĞLU SOYAĞACI İsmail Hakkı Uzunçarşı’lının Anadolu Beylikleri Tarihi kitabı,Karamanoğlu Beyliği bölümünden çıkarılmıştır.

22.KUŞAKTAN DEDEMİZ,KARAMANOĞLU ALAUDDİN ALİ BEY’İN ,GAZİ 1.MURAT HÜDAVENDİGAR’ IN KIZI, NEFİSE HATUN(MELEK HATUN) İLE EVLENMESİYLE ,KARAMANOĞULLARININ ,OSMANLI İLE AKRABA OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR.

Yalnız 1398 yılında ALAUDDIN ALİ BEY in oğlu Karamanoğlu 2.Mehmet Bey ,Dayısının Oğlu YILDIRIM BEYAZIT tarafından öldürtülmüş,bu tarihten sonra KARAMANOĞULLARI İLE OSMANOĞULLARI ARASINA kan ve toprak davası girmiştir.

Bu yüzden  2.Mehmet Bey in oğulları olan Karaman beyleri  -Ankara Savaşında  TİMUR u desteklemiş ileriki yıllarda  da AKKOYUNLULAR örneğinde görüleceği gibi Türk ve Türkmen olanların safında yer almışlardır.TİMUR,Ankara  Savaşını 1402 de  kazandıktan sonra,KARAMANOĞLU BEYLİĞİ  eski gücüne kavuşmuş ve güç savaşında Fetret devrinde ÇELEBİ MEHMET i desteklemiştir.

ALAUDDİN ALİ BEYİN TORUNU,2.MEHMET Beyin de oğlu, İshak Beyin de Babası , OLANTACEDDİN İbrahim Bey (Büyük İbrahim bey) 2.Murat ın Kız kardeşi,Çelebi Mehmet’in KIZI  İLALDI HATUN ile evlenmiş olup,bu Hatun Kişi –Fatih Sultan Mehmet in HALASIDIR.İSHAK Beyin Annesinin ve eşinin ismi bilinmemektedir.19.kuşaktan Dedemiz İSHAK BEY ,kesin olarak İLALDI HATUNDAN doğma değildir.

İSHAK BEYİN  DİĞER KARDEŞLERİ ,KASIM ,PİR AHMET,ALAÜDDİN,FATİH SULTAN MEHMET İLE   ÖZ DAYI HALA ÇOCUĞUDUR.İSHAK BEY ,KARAMAN BEY İ TACEDDİN İBRAHİM İN BÜYÜK OĞLUDUR VE VELİAHTIDIR.İSHAK Beyin aynı anneden bir Öz kardeşi vardır,Adı Mustafa dır. -Karamanoğlu soyağacında yer verilmemiş olmasına bakmayın.Giresun bölgesine sürgün edilmiş orada yerleşmişler  hatta TOPAL OSMAN AĞA ve Sülalesinin Atalarıdır.

ÇAVUŞZADE SÜLALESİ,İSMİNİ, 18.KUŞAKTAN DEDESİ  olan ,Sekban Başı Çavuş İbrahimAğa ‘dan alır.Onun Babası da SON KARAMANOĞLU BEYLERİNDEN İSHAK BEY dir.

Ama daha da önemlisi ,25.KUŞAKTAN DEDEMİZ İSE,BU ÜLKEDEKİ TÜRKLÜĞÜN BANİSİ

KARAMAN DEVLETİNİN KURUCUSU KERİMÜDDİN KARAMAN BEY DİR.24.KUŞAKTAN DEDEMİZ MAHMUT BEYİN KARDEŞİ ,

BÜYÜK AMCAMIZ KARAMANOĞLU 1.MEHMET BEY, BU TOPRAKLARDA TÜRKÇE Yİ RESMİ DİL OLARAK 1277 DE İLAN ETMİŞ,SONRASINDA MOĞOLLAR TARAFINDAN PUSUYA DÜŞÜRÜLEREK ŞEHİT EDİLMİŞTİR.

Karamanzade 2.İbrahim Bey 20.Kuşaktan ,Oğlu ve veliahtı  İSHAK bey 19.Kuşaktan,Onun oğlu SekbanBaşı Çavuş İbrahim Ağa(Ölümü 1487 ),18.Kuşaktan Dedemizdir.

 

O küçük İbrahim ‘den çoğalan binlerce nüfus var .Karaman Türkleri ve köklerimiz hakkında , hatta ataları KONYA  ve KARAMAN TEBASI olan Ulu önderimiz ATATÜRK ve devrinde yaşayan Fevzi Çakmak ,Kazım Karabekir,Sakallı Nurettin Paşa,Topal Osman Ağa gibi KARAMAN Türkleri arasındaki ilişki konusunda araştırmalarımı bitirir bitirmez  3 bölüm halinde bir yazı yayınlayacağım.

UzunÇarşılı ve İsmail Hakkı Konyalı adlı tarihçilere göre

Sultan 2.Murat Han ın kızkardeşi ile Karamanoğlu Beyi 2.İbrahim bey (Çavuş İbrahim in Dedesi , İshak Beyin Babası)  evlenmiş .
İshak paşa ve oğlu İbrahim,İstanbul ve Trabzonun fethinde bulunmuş FATİH Sultan Mehmet 1473 lerde Karamanoğlu  Hanedanını sürgüne yollamış Karaman Devletini de dağıtmıştır.Karaman Beyleri 1473 Otluk beli savaşında çoğunlukla UZUN HASAN’ı desteklemiş bazı Karaman güçleri savaşta Fatih Sultan Mehmet yanında savaşmıştır. Karaman Devleti son olarak  2.Beyazıt zamanında ortadan kaldırılmıştır.

Zaten önceden de akraba olan ve aynı zamanda da rekabet halinde olan Osmanlı İLE Karamanoğlu Beylikleri içiçe ilişkiler yumağının tam ortasında olmuştur.

Zannımca Çavuş İbrahim Ağa ,babasının üvey dayısının oğlu olmasından dolayı Fatih’e Dayı der ..

ve oğlu Süleyman Bey ,Sekbanbaşı- Çavuşzade Süleyman Bey adını almıştır. (Ölümü 1527)

15-17.kuşaktan Süleyman Bey dedemiz ,Fatih Sultan Mehmet’in Sekbanbaşı Tımar Ağalarından da biridir.

Trabzon ‘un 1461 deki Fethinden sonra
Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa’nın 1464 te Sürmene civarını kontrol etmek için Tımar Ağası olarak gönderildiği ve orada bir süre kaldığı ve İstanbul a gidip geldiği rivayet edilir.Yalnız Bence muhtemeldir ki oraya sürgün edilmiştir.

Dediğim Gibi esas şu  Sülalemizin KARAMANOĞLU DEVLETİNİN KURUCUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR BUNUNLA İLGİLİ ARAŞTIRMALARIM DEVAM EDİYOR.Dediğim gibi 3 bölüm halinde daha geniş bir yazı yazacağım.

 KaramanogluSoyağacı1

-S E K B A N SÜLALESİ- (Çavuşzade) -SOY AĞACININ DEVAMI  :Ölüm tarihleri-

1)Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa Ölüm.Tarihi:1486/87
2)Süleyman Bey Ö:1527
3)Yakup Ağa :Ö :1560
4)Ali Bey : Ö :1603
5)Abdurrahman Bey :Ö 1630
6)Ali Ağa : Ö :1656
7)Nuri Çavuş Ö:1664
8)Hacı Ali Bey Ö :1681

Bu tarihten sonra Mezar taşları mevcuttur.300 kadar Mezar taşı halen Sürmene nin köylerinde mevcuttur ve Fotoğrafları çekilmiş ,okunmuş bu yazıya, belgelere konu olmuştur.

9)Çavuşzade Hacı Mehmet Ağa Ö :1711
10)SekbanAli Ağa: Ö :1790
11)Abdullah Ağa Ö: mezartaşında var
12)Hacı Alaybey Ö: mezartaşında var

13)Hacı Süleyman Ağa-Fatma Hacıyakupoğlu sülalesi(Memiş Ağa nın kızı-Memiş Ağa Konağı)

14)Sekban Ağa (Seymen Ağa)-1834-1914- Zeynep Hatun(Karamehmetoğlu kızı)

15)Ahmet Sekban(1891-1953)-Cevher Sekban(Arif Ağa Kızı)(1894-1964)

16)T. S. Sekban –B. Sekban (Artvin Ahıska Türkü-Acara Türkü )

17) bayan H.S ,A.S  ve –   L.Sekban – N.Sekban(İzmit)

18)Ve Evlatlarımız..

Bu konudaki bilgilerin belli bir tarihten önce Osmanlı Arşivlerinden bulunduğu rivayet edilir.
Bu araştırmalarda bilgi ve belge uzun süredir toplanmaktadır.

1711 öncesini ,1924 Adliye Nazırı -(Memiş Ağa konağı Eşrafından) Merhum Hafız Mehmet nezdinde ,Sekbanzade Mustafa Ağa 1924 yılında İstanbul Osmanlı arşivinden derlemiştir.

1711 Sonrası ise ,mevcut mezar taşlarından birer birer tahkik ve incelemelerle Mustafa Hacıcaferoğlu tarafından 12 yılda ,1980 de tamamlanmıştır.

Yalnız şu ana kadar Mezartaşlarından elde edilen teyit edilmiş bilgilere göre ise ancak 7.kuşaktan Dedemiz
Sekban Ali Ağa ‘nın (Ölümü 1790)ve sonrakilerinin Çavuşlu köyünde mezartaşlarına ulaşılmıştır ve bunların fotoğrafları da ,mezartaşlarının kendileri de mevcuttur.

Annelerimiz ve Ninelerimiz hakkında da araştırmalarımız devam etmekte ve ben şahsen Anne tarafından 7  kuşak ulaşmış bulunmaktayım..

Tabii ki Merhum ,
Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa dedemiz ,bir askerdi.
Anadolu topraklarında Türkçe yi resmî Dil olarak İlan eden öz be öz Türk ,
Büyük Amcası KARAMANOĞLU MEHMET BEY de onun atasıydı.Yani Bir Karaman TÜRK ü idi..

Ne olduğumuz tabii ki önemli ama ne olacağımız daha önemlidir.

 

Bu konudaki çalışmalarından ,bu belgeleri benimle paylaşıp verdiği bilgilerden dolayı,

Sevgili Tuncalp Emin’e ve sevgili dostum  KARAMANOĞLU Coşkun Başaran ‘a teşekkürler ,

uzun ömürler diler ve yukarıda adı geçen bu konuda emek veren merhum büyüklerimize
Sonsuz şükranlarımı sunarım. Ruhları Şad mekanları cennet olsun.

 

Başta Sevgili Babam ve Annem olmak üzere Tüm Geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Mekanları cennet ruhları şad olsun.

VE SON OLARAK

ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN 18.KUŞAKTAN DEDESİ olan SOYU Sekban Başı Çavuş İbrahimAğa ruhun Şad olsun.

25.KUŞAKTAN DEDEMİZ BU ÜLKEDEKİ TÜRKLÜĞÜN BANİSİ,KARAMAN DEVLETİNİN KURUCUSU

KERİMÜDDİN KARAMAN BEY mekanın cennet olsun.

Türkçeyi 13 Mayıs 1277 de ilk defa Resmî Dil ilan eden Atamız,Büyük amcamız ,AtasıTürk
Karamanoğlu Mehmet Bey ,

Sultan 1.Murat,

Sultan 2.Murat,

Fatih Sultan Mehmet Han
ve
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Fevzi Çakmak Paşa,

Kazım Karabekir Paşa,

Sakallı Nurettin Paşa,

Topal Osman Ağa

Allah sizden razı olsun,mekanınız cennet,ruhunuz şad olsun.

Bu AtasıTürkler Atatürk’ler ve bu Atalarımızın bize verdiği şevk Sürdüğü sürece TÜRK ün azmi ve kararlılığı bitmeyecektir.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene !!!

 

LevenT Sekban Kimdir?

1) Levent Sekban Kimdir? Özgeçmiş

http://www.leventsekban.kim/levent-sekban-ozgecmis-2019/

2)Yaşam Felsefesi

http://www.leventsekban.kim/hakka-bagli-tam-bagimsiz-dunya-gorusu-ve-felsefesi-6-a-7-a-8-a/

I)Levent Sekban YAPTIKLARI

1) LSEKBAN -Kimdir Ne Yapar?ÇALIŞMALAR-2020 -Çalışmalar ile ilgili yazı

http://www.leventsekban.kim/leventsekban-l-s-kimdir-calismalar2020/

2)LSEKBAN-SEKBANASİHATNAME TANITIMI LİNK YAZILARI -Lsekban Hedef

http://www.leventsekban.kim/levent-sekban-kimdir2020/

3)Levent Sekban Sosyal Medya Sekbanasihatname takip Linkleri

http://www.leventsekban.kim/l-sekban-sosyalmedya-sekbanasihatname-onemligunler/

 

4)Levent Sekban Youtube KANALI

http://www.youtube.com/c/LeventSekban

 

#RefiüddinKaraman

#KaramanoğluMehmetBey

#KaramanTürkleri

#Karamanoğluİshakbey

#SekbanbaşıÇavuşİbrahimAğa

#Sultan1.Murat

#Sultan2.Murat

#FatihSultanMehmet

#GaziMustafaKemalAtatürk

#leventsekban #Sekbanlar #Seymenliler #sekbanicedit #sekbanıcedit
#Çavuşzade

#HakkaBağlıTamBağımsızGörüş

#trabzon #trabzonlular #sürmene #sürmeneliler

#artvin #artvinliler #Anadolu #Rumeli #Karadeniz

#Balkanlar #Kafkasya #Türkiye #KaramanTürkleri

#DevletiEbediMüddet #TürkMilleti #Atatürkler

Karamanoğlukimliğikitaptan1karamanogludergi4SürmeneHükümetKonağıKaramanogludergi3