Tam Bağımsız Yürek

Tam Bağımsız Yürek

Sevgili Tam Bağımsız Türkiye Sevdalıları,

Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Rahmetli Kazım Karabekir Paşamız,
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYET İNİN
Kuruluşunda emeği geçmiş en baştaki iki değerli büyüğümüzdür.

Büyüklerimizin,Türk Milletinin ilelebet var olması için gittikleri yol belliydi.

Hakka Bağlı Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Yolu.

Bu yolda,önlerinde 4 engel vardı.
1)Emperyalist insanlık düşmanı güçler,
Küresel sömürgeci düşmanlar.

2)İçimizdeki Mandacı ,Sömürgeci Sinsi Hainler.

3)Toplumdaki Cehalet ve Kışkırtıcı Cahilller,

4)İçimizdeki ,Menfaatçi ve Güce Tapan Gafiller

İki Devlet adamımız da ,
Hayatları boyunca bu düşmanlarla mücadele ettiler,
Hatta zaman zaman tuzağa düşüp birbirleriyle de karşı karşıya geldiler.
Ama asla fikren ayrılmadılar.

Farklılıklarımızdan doğan zenginliklerimizi
siyasi görüş,din,dil,ırk,mezhep ve coğrafya gibi nedenlerle ayrıştırmaya ve çatıştırmaya çalışan 1 ve 2 nolu düşmanlarımız,
bu amaca hizmet eden bilinçli bilinçsiz maşalar ise 3 ve 4 numaralılardı.

Tarihteki olayların sonuçlarını iyi analiz edip ,gerçek düşmanları bu olayları üreten nedenlerde bulan,
kurucu güç,cesur yürek ve Tam Bağımsız Türkiye Sevdalısı olan devlet adamlarımız,
hemen harekete geçtiler.
Türk Milletine vurulmuş pranganın nedenleri belliydi.
Ortak düşman bu 4 düşmandı.

Sonuçta ,iki büyüğümüz de birbirlerini zaman içinde çok iyi anladılar.
Neden ortadan kalkarsa sonuç da ortadan kalkacaktı.

Cumhuriyetimizin 92 yıldaki,hatta Tarihte kurduğumuz devletlerimizdeki,
İsyanların, çatışmaların, kırılmaların nedeni bu saydığım 4 lü zincir düşmandı.

Hakka Bağlı Tam Bağımsız Milli Mücadele ilelebet sürmeliydi.

T.C ve Türk milleti ilelebet payidar kalmalıydı.

Hakkıdır Hakka Tapan Milletin İstiklal olmalıydı.
————————————————————————————————
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ,1931 de Mason localarını sırf bu yüzden kapattı.
Mason localarını Kapatabilen DÜNYADA Kİ TAM BAĞIMSIZ TEK LİDER,
Diğer tutsak Toplumlara da böylece bağımsızlık yolu göstermişti.
.
Yalnız tabii ki bedeli ödemeyi göze almıştı.

Hedef TAM BAĞIMSIZ Türkiye ise
gerisi teferruat olmalıydı ,
yani Atamızın ölümlü bedeni de toprak olacaktı ve nitekim böyle oldu.
Rahmetli Atatürk ümüzü ortadan kaldıran sinsi düşmanın da bu, 1 ve 2 nolu düşmanlar olduğunu söyleyebiliriz.
İlelebet Payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyetidir mesajını ATAmız ,mason localarını kapattıktan sonra vermişti.
Şimdi demem o ki;
Türkiye yi son 80 yılda yöneten devlet adamları, yeteri kadar cesaret gösterip bu zincirlerden kurtulamadılar.
Bu yolu devam ettiremediler.
Yönetilenler,yani Büyük Türk Milleti bu durumu araştırsın.

Gönül ister ki Bundan Sonra,
Milli Menfaatleri,şahsi menfaatleri üstünde tutan devlet adamlarımız,
Tam Bağımsız Milli mücadeleye başlasın ve devam etsin.

ATA mızın ölümünden sonra bile,ATATÜRK üzerinden toplumu karşı karşıya getirmeye çalışan zihniyetle ,
yıllarca bize ve tarihimizin içine bile bile yanlış noktalar sokan ,
bunu topluma yanlış anlatan zihniyet aynıdır.
Bu 2 numara da tarif edilen düşmandır.
1 Numara bellidir.1 ve 2 nolu düşmanlar ,
92 yıldır hatta 1000 yıldır bu ülkenin her kesiminden
Tam Bağımsız düşünen evladını katletmiştir ve buna devam etmektedir.
3ve 4 numaralı cahil ve gafiller de hala gücün ve bilgisizliğin esiri olmaya devam etmektedir.
Bu durum ortadan kaldırılamamıştır.

Bundan sonra yapılması gerekenler;
Atatürk ilkeleri VE HAKKA BAĞLI
Tam Bağımsız GÖRÜŞ ,
Tam Bağımsız milletsever ve vatanseverler tarafından yeniden
TÜRK MİLLETİNE anlatılmalı ve tarif edilmelidir.
Millete bunu anlatacak ,algılatacak
yeni görüşler yorumlar lazımdır.
İdeolojiler devri kapanmıştır.
İnsan ve vatan odaklı,ilkeler ve hayat görüşleri zamanı başlamıştır.
İlkeli ve ahlaklı duruş, toplumları ve ülkeleri ileriye götürecektir.
Mesela Ne mutlu Türküm diyene meselesi..yeniden tarif edilmeli Türk kürt vs ayrımı ortadan kalkmalıdır.
Bkz
http://www.leventsekban.kim/ne-mutlu-turkum-diyene-neden/

Mesela Osmanlı -TC kavramı karşılaştırılıp ayrım yaratılmamalı ,yeniden tarif edilmeli,Toplum bu yüzden ikiye ayrılmamalı.
Bkz,
http://www.leventsekban.kim/devlet-i-ebed-i-muddet/

Mesela TAM Bağımsız Görüş ilkelerine bağlı olarak Ekonomi modelleri yeniden yapılandırılmalı,
Örnek öneri Bkz
http://www.leventsekban.kim/tam-bagimsiz-milli-ekonomi/

Ülkemizde Siyasi görüş,din,dil,ırk,mezhep ve coğrafya gibi farklılıkların ,
zenginliklerin çatışma ve ayrışma yaratmasına izin verilmemeli,
bilakis Tam bağımsız görüşün ön planda tuttuğu
milli menfaatler çatısında buluşulmalı Ve burada birleşilmelidir.Bu görüş aynı zamanda evrenseldir.
Aynı Yurtta Barış Dünyada Barış cümlesinde olduğu gibi küresel bir etki yaratacaktır.
2019 veya 2023 e kadar da Tam Bağımsız olmak için bir takım beklentiler de ön planda olmalı.
Bkz.
http://www.leventsekban.kim/secmen-beklentileri-ii-1-kasim…/
Sözün Özü :HAKKA Bağlı Tam Bağımsız Görüş Ayrıştırıcı değil ,hem birleştirici ,hem evrensel,hem de yeniden motive edici bir görüştür.Bunun sağı solu yoktur.
Bu görüş siyasi partiler ,sosyologlar ve toplum bilimciler tarafından birleştirici unsur olarak kullanılmalıdır.
Hedef 2019 da ve 2023 te
TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE OLMALIDIR
Hakka ve Değerlerimize Bağlı Tam Bağımsız Görüş,
Türk MİLLETİNİN ,hatta insanlığın ideal yoludur.
Bkz.
http://www.leventsekban.kim/tam-bagimsiz-yuregin-siiri/

LevenT Sekban
“Tam Bağımsız Türkiye Sevdalısı”
www.leventsekban.com www.leventsekban.kim