16 Eylül 2020

YUNANİSTAN, ATEŞLE OYNUYOR !…

Yunanistan, 14 Eylül 2020’de yayınladığı NAVTEX mesajı ile Sakız Adası’nın doğusundaki bölgede askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Türkiye de, aynı gün karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunanistan’ın yayınladığı NAVTEX mesajı ile Sakız Adası’nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.

Yunanistan’ın 15 Eylül 2020’de askeri tatbikat yaptığı Sakız Adası karasuları Türkiye’ye aittir. Yunanistan, Türk karasularında askeri tatbikat yaparak 13-14 Şubat 1914 Altı Büyük Devlet Kararı ile Lozan Antlaşması’nın 12,13. Maddeleri ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesini açık bir şekilde ihlal ediyor. Yunanistan ateşle oynuyor !…

SAKIZ ADASI’NIN EGEMENLİĞİ VE MÜLKİYETİ İLE DENİZ YETKİ ALANLARI VE HAVA SAHASI TÜRKİYE’YE AİTTİR !…

Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan adaların hukuki statüsü 1914 Altı Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. 13-14 Şubat 1914 tarihli Altı Büyük Devlet Kararı (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya) ve 1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesi ile Yunanistan’a, Kuzey Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Kuzey Ege’de bulunan Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarının egemenliği ve mülkiyeti ile birlikte deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye’de kaldı. Lozan Antlaşması’nın 13.Maddesi ile Yunanistan’ın adaları askeri maksatlarla kullanmayacağı kararlaştırıldı.

     Sakız Adası’nın da egemenliği ve mülkiyeti ile Karasuları, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Hava Sahası Türkiye’ye aittir.

Yunanistan 1960’lı yılların başında Doğu Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmaya başladı. Türkiye, adaları silahlandırdığı için Yunanistan’ı ilk defa 29 Haziran 1964’de protesto etti. Yunanistan, 1964’de Papandreou Hükümetinin Doğu Ege Adalarını silahlandırma politikasını ifşa etti. Türkiye, Nisan 1975’de BM Genel Sekreterliğine gönderdiği bir nota ile Yunanistan’ı, adaları silahlandırdığı için protesto ederek Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Mevcut durum itibarıyla Yunanistan’a kullanma hakkı verilen 9 adanın hepsi silahlandırılmıştır. Silahlandırılan adalar arasında Sakız Adası da vardır. Sakız Adası’na 1 Yunan Mekanize Tugayı yerleştirilmiştir.

Tam Bağımsız Yürek tohumu.

Tam Bağımsız Yürek tohumu.

Altı Büyük Devlet Kararı ve Lozan Antlaşması’nı ihlal ederek adalara askeri birlik yerleştiren ve adaları silahlandıran Yunanistan, Kuzey Ege Denizi’ndeki adaların kullanma hakkını kaybetmiştir. Yunanistan, Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarındaki askeri birlikleri ile vatandaşlarını ana kıtasına tahliye ederek boşaltmalı ve adaları Türkiye’ye teslim etmelidir.

Ümit YALIM

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri