Levent Sekban’dan /23 haziran 2019 

Genel Başkan Vekili

LevenT Sekban ATABEY Türk Ocakları Kurucu ÜYE -GnlBşkVekili

25 Haziran 2019 /

23 Haziran 2019  da  İBB  Başkanlık yenileme seçimleri  yapıldı.

Sn İmamoğlu ,Anadolu Ajansı na göre 806.456 oy farkla,

Anka Ajansına göre 806.777 oy farkla Sn B.Yıldırım ın önünde seçimi kazandı.

Sonuçları rakamsal  incelersek medyada , kamuoyuna  sunulan katılım sayısının artması ve  oy geçişleri analizlerinin çoğunun, pek de gerçeği yansıtmadığını söylemek zorundayım.

Matematik yalan söylemez. Öncelikle bu yazının sonundaki analize ulaşmak için kullandığım yöntemden bahsetmek istiyorum.

24 haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçimleri –

31 mart 2019 İBB seçim Başkanlık,İlçe Başkanlık ve İL Genel Meclisi Sonuçları  ve

23 Haziran İBB Başkanlık Yenileme seçim sonuçlarını  ,

Bütüncül ve neden sonuç  ilişkisini irdeleyen  bir bakış açısıyla incelemeye çalıştım.

Tüm  toplam seçmen sayısı ,katılım sayısı,geçerli geçersiz oylar ,tüm partilerin Cbaşkanlığı,TBMM Mvekili ,Başkanlık,İL Genel Meclisi  ve en son İBB Başkanlık yenileme seçimlerinde aldığı oylar  bu  konu başlıklarına göre ,  tarafımdan bu 3 seçim için ayrı ayrı analize tabi tutuldu.

1 sene içerisinde İstanbul seçmeni 3 kez seçime gitti,bu bile başlı başına bütüncül olarak irdelenmeyi gerektiren  bir hadisedir. Seçmen eğilimlerini irdelemek sosyologların işi,ben sadece sonucun matematiksel yanına değineceğim,Ama hayat matematiktir herşeye ışık tutar.

Seçimlerin sonuçlarının matematiksel  analizini yaptık dedik ,gelelim  rakamların dayandığı kaynaklara.Bu yenileme seçimlerinde verileri Anadolu Ajansı ve Anka Ajansı verdi.Ben Anka Ajansının verilerini doğru kabul ettim.Yalnız bir noktası hariç.

31 Mart 2019  İBB seçimlerinde 10milyon 570 bin seçmenden, 8.866bin seçmen sandığa gitmişti.Toplam Katılım oranı %83,88 di bu seçmenlerin yaklaşık 68 binine 23 Haziran  İBB yenileme seçiminde , çeşitli nedenlerden ve itirazlardan dolayı oy kullanamama şerhi konuldu.

Seçim sonuçlarını veren Anadolu ajansı ve Anka ajansının, ikisinin birden  23 hazirandaki seçmen sayısını 10milyon 570bin vermesi yanlıştır.

Dolayısıyla, katılıma konu olan yüzde hesabı topluma yanlış verilmiştir. Öncelikle bu yanlışı düzeltelim.Bu ajansların,seçmen katılım miktarları  arasında da fark var.

Toplam kullanılan oy sayısı,Anadolu ajansına göre 8.925Bin Oy-  % 84,44  –

Anka ajansına göre 8Milyon 851 bindir,%83,74 .

Bana göre

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı 10 MİLYON 502 BİN  olup 23 Haziran da Anka ajansına göre sandığa giden seçmen sayısı 8 Milyon 851.896 kişidir.%84,28

Bundan sonraki verilerin 23 haziran İBB yenileme seçimleri ile ilgili kısmı ANKA ajansına göre verilmiş ve 3 seçim birden bütüncül olarak analiz edilmiştir.

 

  • TOPLAM KATILIM MİKTARI ve ORANI ,SANDIĞA GİTMEYEN ve GİDEMEYEN SEÇMEN ETKİSİ

23 Haziranda 10 milyon502 bin seçmenin, 8 Milyon 851.956 bini,yani % yüzde 84,28 i sandığa gitmiş.

31 mart 19 da 8 Milyon 866 bini gitmişti. 23 haziran 19 yenileme seçimlerinde 14 bin kişi daha gitmemiş.Herkesin söylediği gibi katılım sayısı artmamış.31 mart da sandığa gitmeyenlerin 70 bin civarı gitmiş ,gidenlerin de  84 bin civarı gitmemiş.Bu seçmenin  68 bini  şerh konduğu  için ,geri kalan 16  bin kişi de çeşitli nedenlerden sandığa gitmemiştir.

Herkesin söylediği gibi katılım sayısı artmamış ,katılım oranı da nedeni  belli bir şekilde biraz yükselmiş.

24 haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul da 9Milyon304bin seçmen sandığa gitmişti. Katılım oranı %86,47 idi.

31 Mart  2019 seçimlerinde bir önceki seçime göre 438 bin seçmen daha sandığa gitmemiş.

Bu seçmenin çoğu Cumhur ittifakı seçmeni olsa gerektir.Benim tahminim,23 Haziranda,  9milyon 100bin civarında seçmenin sandığa gideceği idi bu tahmin tutmadı.Bunun da nedeni Cumhur ittifakı seçmeninin seçmen kaydını 31 mart dan önce  il dışına taşımış olması, ve Cumhur ittifakının çok az seçmenini sandığa gitmeye ikna edebilmesidir.

MATEMATİKSEL SONUÇ : 23 haziran seçimine katılım sayısı ,31 mart  a göre artmadı.8milyon 852bin seçmen oldu.Hesaba konu olan katılım sayısı,çeşitli nedenlerden dolayı  14 bin seçmen daha azaldı.31 mart da sandığa  gitmeyen 70 bin kişi sandığa gitmiş,84 bin seçmen gitmemiş veya gidememiştir.1 yıl evvelki İstanbul daki Cbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre de,23 haziran da  452 bin  seçmen daha  sandığa gitmemiş.Seçimlere katılım, Seçmen sayısı hemen hemen hiç artmamasına rağmen 24 haziran 2018 Cbseçimlerinde İstanbul da ,9Milyon 304 bin katılımdan,31 mart da 8.866 bine buradan da 23 haziranda  8 milyon 852bine düşmüştür.

Cumhur İttifakı  nın 31 mart ve 23 haziran 2019 daki  seçim yenilgisi sebeplerinin en başında bu katılım noktasında  gelmektedir.

Sonuçta  bu sandığa gitmeyen ve haziruna girmeyen seçmenin çoğu Cumhur İttifakı seçmenidir. 24 haziran 2018 de  İstanbul da sandığa gidip RTE ye 4milyon 579 bin oy veren Cumhur ittifakı seçmeni,  31 mart 2019 da  Binali Yıldırım a 4156 bin , 23 haziran 2019  da  3Milyon 933bin oy vermiştir.

Cumhur ittifakı İBB başkan adayı Yıldırım  31 mart 2019 da  ,24 haziran 2018  CumhurBaşkanlığı seçimleri İstanbul sonuçlarına göre 423 bin seçmenden  daha az oy almıştır. Bu demektirki ,31 mart da bir önceki seçime göre İstanbul da sandığa gitmeyen ve  katılımı  438 bin daha  azaltan seçmenin çoğu, Cumhur İttifakı seçmenidir, ve çeşitli nedenlerden dolayı sandığa gitmemiştir.

Bu nedenler özellikle AKP-MHP seçmeninin sandığa gitmeme protestosu   ve  AKP,MHP,BBP  Seçmeninin İl dışına muhtarlık ve belediye seçimlerinden dolayı seçmen kayıtlarını taşımasıdır. 31 marttan  23 haziran 2019 a pek bir değişiklik olmamıştır.

 

 

  • TOPLAM GEÇERLİ ve HESABA KONU OLAN OY SAYISININ ETKİSİ-GEÇERSİZ OYLARIN ETKİSİ

24 haziran 2018 Cbaşkanlığı seçimlerinde, 2 pusulanın kullanıldığı   İstanbul ‘da Geçerli oy Sayısı 9156bin / Katılım  9304bin – Geçersiz Oy 147.746 kişi olmuş.

-31 Mart 2019 da  4 pusulanın kullanıldığı İstanbul seçimlerinde  ise Geçerli oy sayısı  8.547 bin / Katılım 8.866 bin -Geçersiz Oylar da 319.540 kişi olmuştu.Bu rakama başta geçersiz  sayılan oyların yaklaşık 10 bini  geçerli kabul edilerek ulaşılmıştı. Ama geçersiz oylar  yine bile yüksekti.Önceki seçimlerdeki istatistik kurallarına  göre geçersiz oy rakamının bu kadar olmaması gerekirdi.Ayrıca 31 mart seçimlerinde  24 haziran CBaşkanlığı seçimlerine göre 609 bin  geçerli OY sayısı azalması olmuş.

Bu geçersiz oy artışının  nedenleri,  İBB İstanbul 31 mart 2019 seçimlerinin 4 pusula 1 zarfla yapılmasından dolayı ,bilinçsiz seçmenin  kafasının karışması ve bundan dolayı yanlış oy kullanması , bu geçersiz oyların ,tahminimce  yarısının nedeni de seçmenin protesto hakkını kullanmak istemesi  ve açık açık kullanması idi.Bu tür  protesto oyları 160  170 bin Civarında ise  tahminimce bunun 100 bin Civarı Cumhur İttifakı seçmenidir. 23 Haziran da ,Cumhur İttifakı tarafından bu protestocu seçmen ikna edilmeye çalışıldı,ama başarılı olunamadı.Ama Millet ittifakı ve İmamoğlu  ise Bu protestocu seçmenin büyük bir kısmını 23 haziran’da ikna  etmiş gözüküyor.

MATEMATİKSEL SONUÇ :

-23 Haziran 2019 da tek pusulanın kullanıldığı  seçimlerde  geçersiz oyların oldukça azalacağı zaten belliydi. Ama 31 marttaki  protesto oyları sandığa bir daha gider mi ?giderse geçersiz mi oy kullanır? Karşı adaya mı oy verir.? Bu soruların cevapları çok önemli idi.

24 haziran2018  CBaşkanlığı seçimleri İstanbul verilerine göre,  23 haziranda İstanbul yenileme seçimlerinde 410  bin  geçerli oy  sayısı azalması olmuştur.Bunun nedenlerine katılım etkisi bahsinde değinmiştik.

23 Haziran Yenileme  seçimlerinde  Geçerli oy sayısı  8.746 bin / Katılım 8.852 bin -Geçersiz Oylar da 105Bin  kişi olmuştur. Bu  bir önceki seçim olan 31 mart seçimlerine göre 199 bin  geçerli  seçmen oyu artışı demektir.Geçersiz oylar da 31 marta göre 214 bin kişi azalmıştır. 199 Bin Geçerli Seçmen oyu artışı  bir tarafı azaltıp bir tarafı yükseltmesi bakımından büyük etkide bulunmuştur.

MİLLET İttifakı en büyük payı bu parçadan kapmıştır.170  bine  yakın Cumhur İttifakı seçmeni Millet İttifakı adayına oy vermiştir.

Ben bu  konu başlığı ile ilgili,

9100 Bin katılımın olacağı,8.950-980 bin civarında geçerli oy olacağını 120-150 bin oy arası geçersiz  oy olacağını  tahmin etmiştim.Tabii ki katılım tahminimin 250 bin oy sapması,geçerli oy sayısının da  200 Bin sapmasına yol açtı.

L.S  olrak seçimlerden önce  Son Tahminim

İMAMOĞLU SEÇİMİ  KAZANACAK % 49,50   Yıldırım % 48,5    + – 30Bin oy  oynayabilir d emiştim  Açık ara fark oldu..Böylesi daha iyi oldu.

                            ŞİMDİ MATEMATİKSEL ANALİZE GELELİM….

Şimdi 2 kırılımlı bir analiz yapalım. 31 mart ve   23 haziran da verilen oyların geçiş Nedenleri..

-31 Mart 2019 İBB yerel Seçimler İSTANBUL da

TOPLAM 8.547.074  Geçerli Oy verilmiş.

Oy Dağılımı

  1. İmamoğlu 4 Mil 169.765 bin- Binali Yıldırım , 4Milyon 156.036 oy almış, 13bin729 oy fark var. Bu iki rakibin  TOPLAM 8 mil.325 bin 801  oyu bulunmaktadır.Binali Yıldırım toplam İttifak oyundan 14 bin küsur oy eksik almıştır.Bu da seçim sonucunu belirlemiştir.14 bin küsur Cumhur İttifakı  seçmeni  ya geçersiz vermiş ya da Sn B.Yıldırıma oy vermemiştir.31 mart seçimlerini finalde bu durum belirlemiştir.

Diğer Adaylar  Saadet Partisi 103.300 – DSP,DP,BTP,VP,TKP,ÇDP ve Bağımsızlar 123.00 oy almışlar yani bu 2 rakipten ayrı olarak 226.300  geçerli Oy , diğer adaylara verilmiştir.

31 martta Binali Yıldırma Katkıda bulunan 183 bin Mhp li 101 Bin BPLi toplam 284 bine yakın İttifak seçmeni vardır.Bu seçmen ‘3 haziran seçimlerinin kaderini belirlemiştir.

23 haziranda Aday Olmayan Partiler BTP , DP ,DSP,  TKP – 93  bin + TKP 10.500 kişi (TKP sandığa gitmeyeceklerini söylemiştiler.)

31 Mart 2019 da  E. İmamoğlu  4 Mil  169765 bin oy alırken , Chp nin bu seçimde aldığı Belediye Meclisi oylarından 883 bin fazla oy almış, bunu kenara koyalım.

31 mart Belediye Meclisi Seçimlerinde  -CHP  3mil 286Bin  ,HDP  342 bin, İyi Parti 296 bin  oy almışlar .- CHP HDP İYİ PARTİ toplamı 3Milyon 924 bin ise  ,Sn İmamoğlu ,31 mart 2019 da bu oylardan da 246 Bin fazla oy almış oluyor.Bu 246 bin hangi kesimlerden geldi?

Buradan da şu oylara bakalım, Saadet Partisi, DSP,  DP ,TKP   nin Belediye Meclis oyları toplamı, adaylarının  başkanlık oylarından fazla olduğu için bu fazlalık oyların, Sn İmamoğlu na gittiğini rahatça görebiliriz.Saadet Partisi -121 Bin Oyu ,Dsp nii 58 bin , DP den 19bini,TKP nin 19 Bini VatanPartisi ve Bağımsızların 2600 ü ,Cumhur İttifakının 14 bin oyu  ve bunlardan arta kalan Diğer 12 bin Oyla Bu toplam 246 bin sayısına erişiyoruz.

31 mart da Cumhur ittifakı seçmeninden Sn İmamoğlu ya oy veren 14 bine yakın seçmen tespit edilmiştir.Sn Binali Yıldırım da aşağı yukarı 14 Bine yakın oyu Kendi Partisinden alamamış oluyor ve Sonuç ne oldu?

31 mart seçim sonuçlarını belirleyen Asıl faktörlerin,

14 bin  Cumhur ittifakı seçmeninin Belediye meclisinde kendi partisine oy verirken ,Başkanlık seçiminde Sn İmamoğlu na oy vermesi ayrıca Saadet partisi ve diğer küçük partilerin Sn İamaoğlu nun oylarını artırmasına etki etmesini görüyoruz. Zaten  İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki Fark 13 bin küsurdur.Hdpnin  İstanbul da Gerçek oyu 342 bin İyi partinin 294 bindir.Hdp nin oyları öyle abartıldığı gibi değildir.Hdp ye Oy veren Chp liler  bu seçimlerde kendi partilerine oy vermişlerd

 

-23 Haziran 2019 İBB başkanlık Yenileme Seçimlerinde

TOPLAM 8.746.648  Geçerli Oy verilmiş. Katılım Sayısı  Azalmış Geçerli oyların yani hesaba alınan oyların sayısı artmıştır.

199bin adet geçerli oy sayısı artmış.

 

23 Haziran 2019 da

23 Haziran da Binali Yıldırım , 3.933 bin oy almış – 31 marta göre Partisinden 47bin500  oy daha fazla almış ,Binali Yıldırımın Oyları  215.841  azalmış  Bu oylar kime Gitmiş ?Cumhur ittifakı mhp ve bbp nin oy toplamı nasıl erimiş.?

 

Oy  Dağılımı

E.İmamoğlu 4.740 Bin 802  oy almış, Binali Yıldırım , 3.933. 915  oy almış-806.777 Oy farkı var.

31 mart dan – 23 haziran a

E.İmamoğlu  569.964 Oy Arttırmış,Binali Yıldırım -215.841 adet Oyu azalmıştır

Diğer Adaylar  Saadet Partisi 47.742  ve  VP – Bağımsızlar Toplamı 24503 olmuş,bu  2 rakipten ayrı olarak 72251 geçerli  oy diğer adaylara  verilmiştir.Bu seçimlerde 31 mart seçimlerine göre saadet partisi dahil  Diğer Partilerden 152000 Oy azalmıştır.Bu da Büyük İhtimalle İmamoğlu na yansımıştır.

 

SONUÇLAR VE NEDENLER

23 Haziran 2019 da E.İmamoğlu 4.740 Bin 802 oy almış ; E. İmamoğlu oyunu 569.464   arttırmış  ,Bu oyları nereden almış ? B. Yıldırım 215.841 adet oy kaybetmiş.

Bunların nedenlerine bakalım

  • 23 Haziran da kullanılan  geçersiz oyların sayısı 105 bine kadar düşmüş Geçerli oylar da 199.500  adet artmıştır.Çoğunlukla Akp-Mhp- BBP  ve bağımsız seçmenlerden oluşan  ve protesto amaçlı 31 mart seçimlerinde geçersiz oy veren yaklaşık  170 Bin  Seçmen ,

23 haziran da Sn İmamoğlu na  oy vermiştir.  31 mart da geçersiz  oy kullanan Cumhur İttifakı Seçmeninin büyük çoğunluğu da eski MHP seçmenidir. Bu geçersiz oy kullanan seçmenler zaten Binali Yıldırım a oy kaybettirmişlerdi. Binali yıldırım geçersiz oy kullana seçmenlerden Kendi seçmeni olan 29bin500 ü seçmeni İkna edip geçerli oy kullandırmıştır.

Sonuçta 31 mart da geçersiz verilen oylar,23 haziran da azalmış,geçerli oylar artmış.

  • Bin E. İmamoğlu na + 29 bin 500  Binali Yıldırım a + puan yazdırmıştır.

 

  • Cumhur ittifakı partilerinden MHP ve BBP nin  31 mart Meclis seçimlerinde  yaklaşık 284bin oyu varmış   250 bini İmamoğluna –   34 bin kişisi ya sandığa gitmemiş ya da Sadet partisine oy vermiştir.

Sonuçta  250 bin oy İmamoğlu na + yazmış 34 Bin Oy da  Yıldırım a eksi yazmıştır.

3) Saadet Partisinin  31 mart seçimlerinde 224 bin oyu vardı  120bini İmamoğlu na gitmişti. -Başkan adayı 104 bin almıştı. Şimdi 47500 bin almış ,31 mart seçimlerindeki 120 bin oya ilaveten 57 bin oy daha Toplamda (  174 bin  Oy ) İmamoğlu na gitmiş.Bu durum İmamoğluna + 57 Bin Artı puan yazmıştır.

4) Seçime Katılmayan DSP,BTP,TKP  ve DP Gibi Partilerin Başkanlık için verdikleri  oy toplamı  31 mart da 94 bin miş  bunların 92,5  bini  İmamoğlu ,2 bini Yıldırım a gitmiştir.

İmamoğlu + 92.500      Yıldırım + 2 bin yazmıştır.

Toplam 170  bin  +250 bin  + 57 bin + 92.5 bin   = 569500  oy   İmamoğluoy  artışının   nedenidir.

Binali Yıldırım ın azalış Nedenleri : +29.500 Kişi (geçersizler Geçerli kullandı) –

283.500 (Cumhur İttifakının diğer Katmanları OY vermedi MHP + BBP ) + 37 bin Diğer  Seçmen ve kesimlerden

 

ÖZETİ

MATEMATİKSEL SONUÇ

Cumhur İttifakı 23 haziranda İSTANBUL da SANDIK ta çökmüştür.

İmamoğlunun  31 marta göre oylarını  arttırmasının en büyük nedeni,  31 martta geçersiz ve geçerli  oy kullanan  ittifak  seçmenin büyük çoğunluğunun sandığa gidip İmamoğluna oy vermesi;

Cumhur İttifakı Özellikle Mhp Seçmeninin biraz da BBP Seçmeninin İmamoğlu na oy vermesi,

ve Saadet partisi Seçmeninin  Oy artışına katkı yapması ,

Son olarak

Seçime Katılmayan diğer parti seçmeninin  92 500  kişisinin  İmamoğlu na oy vermesidir.

Son olarak Önemli bir tespit.

Sn İmamoğlu , Sn R.T.Erdoğan ın İstanbul da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oydan  200bin oy daha  fazla  oy almıştır.

SEVGİLER SAYGILAR

Levent SEKBAN

25  HAZİRAN 2019 saat 16.00

 

www.leventsekban.com

www.leventsekban.kim