S E K B A N – SEYMEN AİLE KOLU VE ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN TARİHİ  KÖKLERİ—2

KARAMANOĞULLARI VE ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN –FATİH SULTAN MEHMET HAN ve  GAZİ  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE İLİŞKİSİ

 

S E K B A N – SEYMEN AİLE KOLU VE ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN TARİHİ  KÖKLERİ KARAMANOĞLU KURUCU BEYLERİNE ve KARAMAN TÜRKLERİNE DAYANIR –

Sekban -Seymen – Sürmen -Emin -Başaran-Azizoğlu –Aziaağaoğlu-Genç-Özgenç -İsmailoğlu -Sezgin-Küçükali -Keleş-Hacıcaferoğlu – İnanır -Arslan Soyadını Taşıyan Doğu Karadeniz KÖKENLİ Bu ailelerden oluşan,

ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN  KÖKENİ, 18.KUŞAKTAN DEDESİ olan  Sekban Başı Çavuş İbrahimAğa ya dayanır,daha da ötesi KARAMANOĞLU KURUCU Beylerine ama daha da önemlisi ,25.KUŞAKTAN DEDEMİZ İSE,

BU ÜLKEDEKİ TÜRKLÜĞÜN BANİSİ ,KARAMAN DEVLETİNİN KURUCUSU  KERİMÜDDİN KARAMAN BEY DİR.

 24.Kuşaktan Büyük amcamız KARAMANOĞLU MEHMET BEY

 TÜRKÇE Yİ ANADOLU TOPRAKLARINDA RESMİ DİL İLAN EDEN ATAMIZDIR.

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNİN KURUCUSU,KERİMÜDİN KARAMAN BEY İN DEDESİ  OĞUZ BEYLERİNDEN “SADETTİN BEY “DİR.

 

SAADETTİN BEY DEDEMİZ, 980  li  YILLARDA  ANADOLU YA GELEN OĞUZ BEYLERİNDENDİR.  SADETTİN BEY ‘İN  OĞLU İSE NURE SUFİ BEY DİR.

KARAMANOĞULLARI ANADOLU’YA GELDİKLERİNDE şimdiki ERMENEK, KARAMAN ve LARENDE BÖLGESİNİ YURT EDİNMİŞLER,

ERMENİLERLE  UZUN MÜCADELELER YAPMIŞLAR  VE MOĞOL İSTİLASINDA MOĞOLLARLA  AMANSIZ BİR MÜCADELEYE GİRİŞMİŞLER,

ÖLÜMÜNE SAVAŞMIŞLARDIR.SONRASINDA İSE MÜCADELELERİ OSMANLI DEVLETİ LE OLMUŞTUR.

Okuyunuz

http://www.leventsekban.kim/sekban-seymenlerin-kokleri-levent-sekban-ailesi-soyu-i/

 

KARAMANOĞLULLARISOYAĞACI      ATAKÜLTÜRÜ  IMG-20170608-WA0005

TARİHÇİ ,İsmail Hakkı Uzunçarşılı. kitabında ..          (Anadolu Beylİk tarihi. 37.SAYFA)

Büyük İbrahim Bey ‘in  oğullarından, Son  Karaman Beyliği  Sultanı, İshak Bey ‘in  var  olan  tek  evlâdı  İbrahim(SEKBANBAŞI ÇAVUŞ İBRAHİM AĞA) Osmanlı Sultanı  2 Mehmet ‘in (Fatih Sultan Mehmet)  Karaman  devletini  ve  milletini  dağıtması , ortadan  kaldırmaya karar vermesinden  sonra, amcası  küçük Mustafa  ile İstanbul’da  yetiştikten sonra, Rumeli’de  sancak Beyliği  görevi  verilir.Sonra da Trabzon un Fethinden sonra ya Sürmene ye gönderilir ya da sürülür.

Bu küçük İbrahim in soyundan gelen binlerce kişi Yüce  Yaratanın bir  mucizesi ve  Lütfu olarak

Şu An son 550 yıldır DoğuKaradeniz ‘de yerleşmiş Bir Sülaledir.

Karaman Devleti ortadan kaldırılınca Sülalemizin kolunu oluşturan İnsanlar Trabzon Sürmene bölgesine gönderilmiş veya sürülmüş ,

Karaman torunu SekbanBaşı Çavuş İbrahim Ağa buraya biraz da “bence “Sürülerek gönderilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet ile SekbanBaşı Çavuş İbrahim’in Babası SON  KARAMANOĞLU BEYİ  İSHAK BEY Dayı -Hala Çocuklarıdır..Yani

İshak Beyin Babası TACEDDİN İbrahim Bey (Büyük İbrahim,2. İbrahim  bey) ,Sultan 2.Murat ın Kız kardeşi ile evlenmiş olup Bu Hatun Kişi -Fatih Sultan Mehmet in HALASIDIR

Karamanzade 2.İbrahim Bey 19.Kuşaktan ,

Oğlu İbrahim oğlu İSHAK bey  18.Kuşaktan

Onun oğlu  -SekbanBaşı Çavuş İbrahim Ağa(Ölümü) 1484 17.Kuşaktan Dedemizdir.

Bu konudaki bilgilerin belli bir tarihten önce Osmanlı Arşivlerinden bulunduğu rivayet edilir.

Bu araştırmalarda bilgi ve belge uzun süredir toplanmaktadır .

 

 AŞAĞIDA GÖRÜLEN SOYAĞACI

1711 öncesini ,1924 Adliye Nazırı -(Memiş Ağa konağı Eşrafından) Merhum Hafız Mehmet nezdinde Sekbanzade Mustafa Ağa 1924 yılında İstanbul Osmanlı arşivinden derlemiştir.‪1711 Sonrası ise ,mevcut mezar taşlarından birer birer tahkik ve incelemelerle Mustafa Hacıcaferoğlu tarafından 12 yılda ,1980 de tamamlanmıştır.

Yalnız şu ana kadar Mezartaşlarından elde edilen teyit edilmiş bilgilere göre ise ancak

7.kuşaktan DedemizSekban Ali Ağa ‘nın (Ölümü 1790)ve sonrakilerinin Çavuşlu köyünde mezartaşlarına ulaşılmıştır ve bunların fotoğrafları da ,mezartaşlarının kendileri de mevcuttur.

Sekban -Seymen – Sürmen -Emin -Başaran-Azizoğlu –Azizağaoğlu-Genç-Özgenç -İsmailoğlu -Sezgin-Küçükali -Keleş-Hacıcaferoğlu – İnanır -Arslan Soyadını Taşıyan Doğu Karadeniz KÖKENLİ Bu ailelerden oluşan ÇAVUŞZADE SÜLALESİ ve ona DAYALI SOYAĞACI

 

KARAMANOĞLULLARISOYAĞACI

KARAMANOĞLU BEYLİK SÜLALESİ –ÇAVUŞZADELER SOYAĞACI

1.kuşak Karaman Bey’in dedesi Oğuz beylerinden Sâdeddin Bey- sondan 27.kuşak

 

2.Kuşak NURE  SUFİ   ( İnzivaya çekilmiştir.)- sondan 26.kuşak 

NURE NİN  OĞULLARI

3.Kuşak BUNSUZ VE  KERİMÜDDİN KARAMAN – sondan 25.kuşak

KERİMÜDDİN  KARAMAN IN OĞULLARI- KERİMÜDDİN KARAMAN

4.Kuşak –- sondan 24.kuşak 6 oğlu var (Zekeriya , Ali bey,Mahmut Bey,TANU Bey, GÜNERİ Bey  , ŞEHİT Karamanoğlu 1.Mehmet Bey (1277 Şehit Edildi MOĞOLLAR )

5.Kuşak :- MAHMUT Beyin (ölümü 1308 ) — oğulları –sondan 23.kuşak

Yahşi bey  ölümü (1341-1342) – BEDİRÜDDİN ibRahim bey (1349)– HALİL BEY Ölümü (1344-1350) yılları –  MUSA  BEY  (ÖLÜMÜ) 1345

6.Kuşak : HALİL Bey  ve Oğulları Seyfüddin Süleyman ölümü (1361) ve Alaeddin Ali Bey- sondan 22.kuşak

7.Kuşak : ALAEDDİN BEY Ölümü:1398  –Alaaettin Bey Osmanlı SULTANI ŞEHİT 1.MURAT Hüdavendigar ın kızı NEFİSE Hatun ile evlenerek OSMANLI Beyliği ile Akraba olmuştur.

KARAMAN BEYİ ALAEDDİN ALİ BEY OĞULLARI –- sondan 21.kuşak

Osmanlı Sultanı 1.Murat Hüdavendigar’ın  kızından Torunlarıdır.

 Sultan Yıldırım Beyazıt’ın  kızkardeşinin oğulları yani Yeğenleri ve Nefise Hatun un oğulları aşağıdadır.

Ali Bey    – 2.Mehmet Bey  (1423)-  Mahmut Bey

Alaeddin beyin Oğlu 2.Mehmetbeyin annesi 1.murat ın kızı NEFİSE HATUN dur

8.Kuşak : KARAMANOĞLU 2.MEHMET bey Ölümü:1423  OĞULLARI- sondan 19.kuşak

2.Mehmet Beyin HATUNU ÇELEBİ MEHMET İN KIZI  İNCİ HATUN DUR.

Çelebi Mehmet in kızı 2.Murat ın Kız kardeşi ile evlenmiştir. 2. Defa Osmanlı ile Akraba olunmuştur.

1)İSA BEY   –

2.İBRAHİM BEY (Tacettin İbrahim)Ölümü -1464 –

3)ALİ BEY 

 Taceddin İbrahim bey in  annesi   ve Oğlu  19. Kuşaktan DEDEMİZ  İSHAK  BEYİN babaannesi ,

 İNCİ HATUN’DUR

 

9.Kuşak : 2.İBRAHİM BEY (Tacettin İbrahim)Ölümü -1464   OĞULLARI   – sondan 19.kuşak

 

Taceddin İbrahim Bey ,3 evlilik yaptı .2. İbrahim Beyin annesi aynı Zamanda Fatih Sultan Mehmet in Halasıdır.Babası Karamanoğlu 2.Mehmet Bey Sultan 2.Murat ın kızkardeşi (Çelebi Mehmet in kızı İNCİ HATUN  ile evlenmişti)

Taceddin İbrahim yani Karamanoğlu 2. İbrahim Bey in 2  evliliğinden  6  oğlu olmuştur.

 Evliliklerinden ,

 

1.Evlilik 2 oğlu oldu. Karaman  beylerinden birinin,  adı tespit edilemeyen  kızı  bir Hatun kişi  ile evlendi

Bu Hatun kişi Çavuşzade Sülalesinin  20.kuşaktan ninesidir.Adı tespit edilememiştir. 

İbrahim Bey bu hatun kişiden olan oğlu İSHAK’ı VELİAHT ilan etmiştir.  VE MUSTAFA , İshak beyin Baba bir Aynı anneden Bir kardeşi daha adı Mustafa dır. MUSTAFA BEY  tarihi belgelerde  geçmemektedir.

 2.evliliğinden  ALAEDDİN VE MEHMET adlı 2 oğlu oldu.

 3.evliliği ise Sultan 2.Murat ın kızı Fatih Sultan Mehmet in Kız Kardeşi hatun ile evlendi  

Bu evlilikten olan OĞULLARI –KASIM ve PİR AHMET  – Yalnız İbrahim Bey ,Osmanlılarla akraba olan oğulları yerine  ÖZ BE ÖZ KARAMAN TÜRK ü olan  İSHAK ı Veliaht olarak belirlemiştir.

 

KARAMANOĞLU TACEDDİN İBRAHİM BEY İN (2.ibrahim) OĞULLARI  -19.kuşak

 

1.(  İSHAK  – MUSTAFA  ) 2. (ALAEDDİN   – MEHMET )  -3.(KASIM (1493 te öldü)   ve  PİR AHMET)

 Mehmet oğlu Karaman Bey   Çirmen Sancak beyi oldu. Kızı 1471 de İstanbul a gönderildi ya da sürüldü.

10.kuşak  : SON KARAMANOĞLU BEYİ İSHAK  BEY in  oğlu SEKBANBAŞI ÇAVUŞ İBRAHİM AĞA –  18 .kuşaktan  Dedemiz İSHAK bey in annesi ve 17.kuşaktan dedemiz küçük İbrahim Ağanın Annesi hakkında da fazla  bilgi yoktur.

İSHAK BEY  in babası 2.İbrahim be, Fatih SULTAN Mehmet in  HALASININ  Oğlu dur. Aynı zaman baba bir anne ayrı kardeşleri  Pir Ahmet Ve KASIM – Fatih Sultan Mehmet in Öz yeğenleridir.Yalnız Fatih Sultan Mehmet İSHAK a karşı  hep bu öz Yeğenlerini desteklemiş ve Karamanoğlu Beylerini bu şekilde birbirine düşürmüş sonra da dağıtmıştır.

 

SON KARAMANOĞLU BEYİ İSHAK BEY  İN oğlu ÇAVUŞ İBRAHİM  AĞA  Fatih  SULTAN MEHMET ‘E, Dedesi Taceddin İbrahim in Dayısının oğlu olduğu için Büyük Dayı demiştir.Ayrıca FATİH SULTAN MEHMET ,aynı zamanda İSHAK beyin babadan bir kardeşleri ,Çavuş İbrahim Ağa nın Amcaları olan  Pir Ahmet Ve Kasım’ın da  Öz Dayısıdır.

18.KUŞAKTAN DEDEMİZ ,SON KARAMANOĞLU Beyi İSHAK BEY  (ÖLÜMÜ -1470 ler) – sondan 18.kuşak-  

17.Kuşaktan DEDEMİZ ÇAVUŞ İBRAHİM AĞA (Ölümü :1486 ) – sondan 17.kuşak-  

S E K B A N SÜLALESİ- (Çavuşzade) Ö:Ölüm tarihleri-  Mezartaşlarından okunmuştur .BELGELERİ MEVCUTTUR

 

11)Sekbanbaşı Çavuş İbrahim Ağa Ölüm:1486/87   -17 – sondan 17.kuşak-  

12)Süleyman Bey Ö:1527     -16- sondan 16.kuşak-  

13)Yakup Ağa :Ö :1560  –15- sondan 15.kuşak-  

14)Ali Bey : Ö :1603   -14- sondan 14.kuşak-  

15)Abdurrahman Bey :Ö 1630   -13 – sondan 13.kuşak-  

16)Ali Ağa : Ö :1656   -12 – sondan 12.kuşak-  

17)Nuri Çavuş Ö:1664   -11 – sondan 11.kuşak-  

18)Hacı Ali Bey Ö :1681   -10 – sondan 10.kuşak-  

Bu tarihten sonra Mezar taşları mevcuttur.300 kadar Mezar taşı halen Sürmene nin köylerinde mevcuttur ve Fotoğrafları çekilmiş ,okunmuş bu yazıya, belgelere konu olmuştur.

19)Çavuşzade Hacı Mehmet Ağa Ö :1711   -9 – sondan 9.kuşak-  

20)SekbanAli Ağa: Ö :1790   -8- sondan 8.kuşak-  

21)Abdullah Ağa Ö: mezartaşında var  -7 – sondan 7.kuşak-  

22)Hacı Alaybey Ö: mezartaşında var  -6 – sondan 6.kuşak-  

23)Hacı Süleyman Ağa-Fatma Hacıyakupoğlu sülalesi(Memiş Ağa nın kızı-Memiş Ağa Konağı)

24)Sekban Ağa (Seymen Ağa)-1834-1914     – sondan 5.kuşak-   5

Zeynep Hatun(Karamehmetoğlu kızı)

25)Ahmet Sekban (D:1891-Ölümü -1953 )-Cevher Sekban (Ö:1964)(Arif Ağa Kızı)- sondan 4.kuşak 4

26)T. S. Sekban  Ölümü (1933-2009) – sondan 3.kuşak 3

  1. Sekban (Artvin Ahıska Türkü-Acara Türkü )

27)Hilal Sekban ,Ahmet –Nimet Sekban  ve – L.Sekban – N.Sekban(İzmit) – sondan 2.kuşak 2

 

28)Ve Evlatlarımız..-son KUŞAK

 

L.SEKBAN

 

SEKBAN-I CEDİT YAŞAM FELSEFESİ VE KÖKLERİ

Okuyunuz!

 

http://www.leventsekban.kim/sekbanicedit-yasam-felsefesi-siirle-anlatim/

 

karamanoğluMehmetBey LSAndımız ATAKÜLTÜRÜ

24.KUŞAKTAN BÜYÜK AMCA-DEDEMİZ-ATAMIZ  Karamanoğlu Mehmed Bey’in  13 Mayıs 1277 yılında yani bundan 744   yıl önce yayınladığı FERMAN’a bir göz atalım.

Mehmed Bey diyor ki “Bundan böyle, Divanda, Dergahta, Bargahta, Mecliste ve Meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”

İnsanın gözleri yaşarıyor !!!!

24.KUŞAKTAN BÜYÜK AMCAMIZ Karamanoğlu Mehmed Bey Ruhun ŞAD OLSUN.

 

KARAMANOĞULLARI VE ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN   GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve FATİH SULTAN MEHMET İLE   İLİŞKİSİ

Sevgili Rahmetli Atatürk’ün Anne ve Baba Soyu Karaman Larende Bölgesindeki Kocacık YÖRÜK lerine ve Karaman Türklerine Dayanır.

Baba tarafı Ali Rıza Efendi nin Ataları , Kocacık Yörük Türkmen Aşireti, Anne Tarafından dedesi de Kırmızı  Hafız Efendi nin Atalaları yine Karaman Tebasındandır.

Atatürk’ün Sülalesi ,Fatih Sultan Mehmet in Karaman Beyliğini Ortadan Kaldırmaya karar vermesinden  sonra 1465 Li Yıllarda şimdiki Makedonya ya gönderilmiş ,KONYAR lar veya EVLAD-I Fatihan Denen ,Karaman Türkleri’nin Bir Koludur.

KOCACIK köyüne yerleşmişler ,Dedesi Kırmızı Hafız Efendi nin Evi hala bu köyde Durmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Han ,

1453 İstanbul un fethinden 1461 Trabzon un Fethi,Balkanlar, ve 1473 Otlukbeli savaşına kadar ,

Karamanoğlu Beyliğinden ve Karaman Türklerinden bu fetihlerde en büyük yardımları almıştır.

Kendi kuzenleri de olan bu Karaman Türk beylerine Tımarlar ve komutanlıklar vermiştir.

Fakat FATİH  

Osmanlı Beyliği ile Karaman Beyliği arasında Uzun süren rekabet sonunda Aslında ,Yöneticileri de kendi kuzenleri olan Karaman Devletini ortadan kaldırmaya karar vermiş ve bunu çok akıllıca yapmıştır.

Karaman Beyliği yöneticilerininin bazılarını Osmanlı  yönetimine almış ,tebası olan KARAMAN Türkleri ni de Balkanlar’a ,Doğu Anadolu’ya ve Doğu Karadeniz e Samsun Giresun Trabzon bölgesine göndermiş,1470 Li yıllardan itibaren sistematik bir şekilde  görevli  veya zorunlu olarak yollamıştır Böylece oralar Türkleşmiş ve çekişme sorunu da ortadan kalkarak bir taşla 2 Kuş vurulmuştur.

İŞTE ATATÜRK ÜMÜZÜN HEM ANNE HEM DE BABA TARAFINDAN DEDELERİ 

FATİH ZAMANINDA BALKANLARA YOLLANAN KARAMANOĞLU TEBASI KOCACIK ZEYBEKLERİDİR

Onlara da EVLAD-I FATİHAN Denmesinin Nedeni BUDUR.

Karaman Türkleri ilk olarak

Şimdiki MAKEDONYA NIN DEBRE İLİNE BAĞLI KOCACIK KÖYÜNE 1480 lerde YERLEŞMİŞLERDİR.

Atatürk ,Cumhuriyet kurulduktan sonra 15 kuşak öteden soyunu kendisi bizzat çıkarttırmıştır.

HATTA KURTULUŞ SAVAŞINDA İLERİ GELEN KOMUTANLAR KAZIM KARABEKİR,ALİ FUAT PAŞA  VE SAKALLI NURETTİN PAŞALAR en güvendiği Adamlar hepsi ,KARAMAN TÜRK Ü İDİ.

KARADENİZ DE,

KUVAYI MİLLİYE TEŞKİLATI NI KURANLAR VE MÜCADELEDe lider olacaklar, BİZZAT GAZİ PAŞA VE KARABEKİR PAŞA TARAFINDAN bu EVLADI FATİHAN KARAMAN TÜRKLERİ ARASINDAN SEÇİLMİŞ , TOPAL OSMAN AĞA DA BİZZAT O BÖLGE DE OLAN ,Yine 1480 lerde Karadeniz e gönderilen Karaman Türk ü beylerinin Torunu idi ..( ÇAVUŞ İBRAHİM İN AMCASI MUSTAFA BEY TOPAL OSMAN AĞA NIN DEDESİDİR.

ERZURUM KONGRESİ ÖNCESİ,TRABZON BÖLGESİNDE ÇIKAN İSYANI VE KONGREYİ ENGELLEME HAREKETİNİ

 Bizzat KARABEKİR PAŞA NIN Ve GAZİ PAŞA NIN görevlendirdiği Trabzonlu KARAMAN TÜRK Ü Sabit PAŞA BASTIRMASA ,KONGRE YAPILAMAYACAKTI.

Mustafa Kemal Atatürk Şimdiki Makedonya’nın O andaki Selanik iline bağlı Debre ilçesinin KOCACIK köyünde doğmuş ,küçük yaşta 3 aylıkken Şimdiki  Doğduğu iddia edilen Selanik teki Eve taşınmışlardır.

Çünkü Bulgar ve Yunan Komitacıların köylere saldırıları oluyordu.3 aylık ken Anne ve babası ile Selanik teki eve gelip , Selanik Nüfusuna kaydedildi.-

Mustafa Kemal Atatürk Öz be öz Karaman Tebasından TÜRK çocuğu olarak tüm bunları biliyordu.

1465 lerden sonra ,Fatih zamanında Balkanlar’a,Azerbaycan a ,Suriye ye Güneydoğu Anadolu bölgesine  Ve Doğu Karadenize sürülen KARAMANOĞULLARI  HEPSİ AYNI SOY VE HALKTIR.

 ÇavuşZade ler Sürmene Trabzon Bölgesine gönderilmiş , Küçük İbrahim in Amcası Bizim  dedemiz İshak Beyin  kardeşi Küçük Mustafa Bey De Giresun’a Sürülmüş ,Sülalenin bu kolu burada yerleşmiştir.

Ünlü Ressamımız Mahmut Cüda ve Kurtuluş Savaşında Atatürk ün  Bir numaralı yardımcısı ve koruyucusu Topal Osman Ağa da bu koldandır.Karaman Türk üdür.

Ayrıca 1916-1918 Rus işgalinde,Ruslara karşı Savaşanlar ,İşgal olduğunda BİLE topraklarını terketmeyip ,Ruslara karşı Sürmene’de Kale gibi Kalanlar da biziz.Ruslar işgal sırasında Of -Sürmene sahilinde yönetimi bu Karaman Türk’ü ailelere bırakmak zorunda kalmışlardır.

Şubat 1919 da Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye ve Adem’i Merkeziyet Cemiyeti İçinde yer Alanlar ve Sürmene de yine Rum ve Ermeni Çetelerine karşı Savaşanlar , YİNE KARAMANOĞLU SEKBAN SEYMEN -ÇAVUŞZADE Ailesinin Ağalarıdır.

Atatürk bunları çok iyi bildiği için ,Karadeniz de Kurtuluş savaşında aynı Soydan  geldiği Karaman Türk ‘ü Ailelerle işbirliği yapmıştır.

Kazım Karabekir Paşa mız da Bir Karaman Türk’üdür.İstiklal Harbi nin 1 ve 2 Numaralı adamı Karaman Türk’ü , Atatürk savaşa Karadeniz’den başlıyor, Kazım Karabekir ondan 1 Ay önce Trabzon ve Sürmene’ye geliyor.Sürmene de Karamanoğlu  ÇavuşZade ve Kırali aileleriyle, Of’ta Türk Ağası SarıAlioğlu Ömer bey ve Çakıroğlu Bey le işbirliği yapıyorlar.

Giresun Samsun ve Ordu da Karaman oğlu  küçük Mustafa nın Torunu , Topal Osman Ağa , Trabzon Sürmene ,Of Rize ye kadar Karamanoğlu Ailelerden oluşan Ağalarla Tüm Doğu bölgesi kontrol altına alınıyor ve Savaşın fitili ateşleniyor ..

Yani ATATÜRK tüm bu insanlarla boşuna biraraya gelmedi..

Atatürk doğduğu yer -KOCACIK KÖYÜ –LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKTEKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ.

https://www.facebook.com/100009444697613/posts/2627918800866251/?d=n

Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün,Doğduğu yer , Makedonya nın Debre iline bağlı Kocacık Köyüdür.

Babası Ali Rıza Efendi o dönemde ,Balkanlardaki karışıklıklardan ve güvenlikten dolayı Küçük Mustafa daha 3 Aylıkken Ailesini Selanik’te şimdi doğduğu iddia edilen eve taşımış ,çocuğunu nüfusa orada kaydettirilmiştir.

Tarihe de Selanik doğumlu olarak geçmiştir.

Ben bu köyü 2 Kere Ziyaret ettim..

İlk ziyaretimi de Aile dostumuz büyüğümüz Kendisi de aslen Üsküp lü olan

İLYAS ERENTÜRK  büyüğümüzle beraber yaptık.Kendisine Allah’tan Rahmet Diliyorum.

Kendisi ve o köyde bulunan Atatürk ün akrabalarının anlatılarına göre,

Atatürk’ün Anne tarafından,Dedesi Kırmızı hafız Efendi bir müderris ve DİN bilginiymiş.

Ve onun dedeleri,1465-1480 Li Yıllarda FATİH SULTAN MEHMET tarafından Balkanlar’a gönderilmiş “Evladı Fatihan “da denen Karaman Türklerinden dir.

Annesi Zübeyde hanım ve ataları da Larende Bölgesi Karaman Türk üdür.

AtaTürk’ün hem anne hem baba tarafından Soyunun dayandığı

 Kocacık YÖRÜK Türkmen Zeybekleri ,

Karaman Konya ,Aydın Denizli ve Taşkale ve çevresinde yaşayan Karaman devleti Tebası  Türklerdir.

O Bölgenin adı LARENDE bölgesi olarak geçer.

ATATÜRK  de Bir KARAMAN TÜRK ÜDÜR..

Osmanlı Beyliği Karaman Beyliği yöneticileri ile evlilikler yapmış ama 1.Murat tan beri de Sürekli rekabet halindedir.

Sultan 1.Murat Kızını dönemin Karamanoğlu Beyi ne vermiş Akrabalık bağı kurulmuştur.

Osmanlı beyliği kurulmadan önce ,Karaman Beyliği vardı .

Hatta Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 de KONYA DA İLK TÜRKÇE yi Resmî Dil olarak Kullanma Fermanı yayınlamıştır.Atatürk’ün Dedeleri işte Bu Karaman Beyliği tebasındandır.

SOYU SOPU SECERESİ BELLİDİR.Atatürk e Laf eden SOYSUZLARA DUYURULUR..

 

 

ATAKÜLTÜRÜ HakkaBğlıTamBağımsızYol

 

 

Sevgili ATATÜRK ÜMÜZ

Bu yüzden  bu toprakların özü olan TÜRK ‘e özel önem vermiş her yer de ATAsı Türk olanları görevlendirmiştir.

Yine bu yüzden,ATASI TÜRK anlamında olan,

ATATÜRK SOYADINI KABUL ETMİŞTİR.

1400 yıl sonra Adında TÜRK geçen devleti kurmuş “TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR  “DEMİŞ

ATALARININ BEYİ Karamanoğlu MEHMET BEY den  650 YIL   SONRA TÜRKÇE yi Türk Topraklarında RESMÎ DİL İLAN ETMİŞTİR..

Sevgili  CANIM ATATÜRK’ümüz

TANRI SENDEN RAZI OLSUN

RUHUN ŞAD ,MEKANIN CENNET OLSUN.

TANRI TÜRK Ü KORUSUN.

Ne MUTLU ATATÜRK’ÜM DİYENE!

Levent Sekban

31.05.2021

#HepimizAtatürküz  #AtaKültürYuvası

LevenT Sekban

“EkonoStratejist” Bilişimci -#Sekbanasihatname Yazarı

 

LsTamBağımsızGörsel

S E K B A N – SEYMEN AİLE KOLU VE ÇAVUŞZADE SÜLALESİNİN TARİHİ  KÖKLERİ— KARAMANOĞLU KURUCU BEYLERİNE KARAMAN TÜRKLERİNE DAYANIR

OKUYUNUZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004818946509576&id=100009444697613

 

 

Ne MUTLU ATATÜRK’ÜM DİYENE!

Levent Sekban

31.05.2021

#HepimizAtatürküz  #AtaKültürYuvası

LevenT Sekban

“EkonoStratejist” Bilişimci -#Sekbanasihatname Yazarı

 

ATAKÜLTÜRÜ