BM’den Dünya Turizmine Pandemi Zararı Raporu!

BM raporuna göre, koronavirüs nedeniyle küresel turizm sektöründeki 120 milyon kişi işsizlik sorunu ile karşı karşıya, sektördeki daralma yüzde 78’e ulaşabilecek.


BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna göre, korona virüs nedeniyle dünya çapında turizm sektöründeki 120 milyon kişi işsizlik sorunu ile karşı karşıya iken, sektördeki daralma yüzde 78’e ulaşabilecek.

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, pandemi nedeniyle turizm sektöründeki 100 ila 120 milyon iş riske girdi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ise pandemi nedeniyle küresel gayrı safi milli hasılanın yüzde 1,5 ila 2,8 kayba uğrayacağını tahmin ediyor.

Turizm konulu politika özetinin hazırlanmasına UNWTO’nun liderliğinde Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kadın Birimi ve UNCTAD’ın da aralarında olduğu 13 BM kuruluşu katkı sağladı.

Turizm dünyadaki her 10 kişiden birine istihdam sağlıyor

BM’nin Turizm konulu en son politika özetinin tanıtımını yapan Genel Sekreter Antonio Guterres, kültürel yapıları ziyaret etmek ve tropik denizlerde yüzmekten çok daha fazlası olan turizmin, dünya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizmin Dünya üzerindeki her on kişiden birine istihdam sağladığını ve yüz milyonlarca insanın da geçim kaynağını oluşturduğunu belirten Guterres, ekonomileri güçlendiren, ülkelerin gelişmesini sağlayan, insanların dünyanın kültürel ve doğal zenginliklerini görmelerini sağlayarak ortak insanlığımızı vurgulayan, insanları birbirine yaklaştıran turizmin kendi başına dünyanın harikalarından biri olduğunu kaydetti.

Turist girişleri azaldı, turizm kaynaklı ihracatta 320 milyar dolarlık kayıp var!

UNWTO’nun Politika özetine göre, küresel seyahat ve ticaretin beklenmeyen bir şekilde kapanmasından en kötü etkilenen sektörlerden birisi turizm oldu.

“COVID-19’un turizmi tahrip etmesi oldukça acı verici” diye konuşan Guterres, yayınladığı video mesajında uluslararası turist girişlerinin yarıdan fazla azaldığını ve turizm temelli ihracatta 320 milyar dolarlık kayıp yaşandığını kaydetti.

Turizm sektöründeki 120 milyon işin risk altında olduğunu belirten Guterres, bu işlerin çoğunun kayıt dışı ekonomide ya da mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde olduğunu, bu işletmelerin ise çok sayıda kadın ve gence istihdam sağladığını söyledi.

 “Durum bazı bölgeler için daha acil”

Kriz gelişmiş ekonomiler için de büyük bir şok yarattı, ancak kalkınmakta olan ülkeler için, özellikle de küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri için durum daha da acil.

Genel Sekreter kadınlar, kırsal topluluklar, yerli halklar ve tarihsel olarak marjinalleşmiş diğer birçok halk için turizmin entegrasyon, güçlenme ve gelir elde etme aracı olduğunu hatırlattı.

Turizmin ayrıca doğal ve kültürel mirasın korunmasında da çok önemli olduğunu belirten Guterres, gelirlerdeki düşüşün, koruma altındaki alanlarda ve çevresinde kaçak avlanma ve habitat tahribatının artmasına yol açtığını ve birçok Dünya Mirası Bölgesinin kapatılması ile toplulukların hayati geçim kaynaklarından mahrum olduğunu söyledi.

“Turizm sektörünü yeniden inşa etmeliyiz”

Guterres, “Turizm sektörünü yeniden inşa etmemiz gerekli. Ancak bunun güvenli, eşitlikçi ve iklim dostu bir şekilde olması şart” dedi.

Turizmdeki toparlanmanın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğine işaret eden Genel Sekreter, ulaştırma bağlantılı sera gazı salınımlarının hızla yeniden artışa geçebileceği uyarısını yaptı.

Guterres, turizme bağlı milyonlarca geçim kaynağını desteklemenin, ev sahibi topluluklar, işçiler ve turistler için güvenli, sürdürülebilir ve sorumlu bir seyahat deneyimi oluşturmak anlamına geleceğini belirtti.

Turizmdeki toparlanmaya yardımcı olacak 5 alan

BM Genel Sekreteri, turizmdeki toparlanmaya yardımcı olmak için beş alanı, “Birincisi, krizin sosyo-ekonomik etkilerini azaltalım. İkincisi, turizm değer zincirinin tümünü güçlü kılalım. Üçüncüsü, turizm sektöründe teknolojinin kullanımını en üst düzeye çıkaralım. Dördüncüsü, sürdürülebilirliği ve yeşil büyümeyi teşvik edelim. Ve beşincisi, turizmin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını daha fazla desteklemesini sağlamak için ortaklıkları geliştirelim” şeklinde sıraladı.

Antonio Guterres, mesajını, “Turizmin insana yakışır işler, istikrarlı gelir kaynağı ve kültürel ve doğal mirasımızın korunması anlamına gelen konumunu yeniden kazanmasını sağlayalım” çağrısıyla noktaladı.

KaynakHaber: www.gidahatti.com

 

Turizm Ekonomisi ile ilgili Levent Sekban Görüş ve Öngörüleri

Levent Sekban Kimdir?

http://www.leventsekban.kim/leventsekban-l-s-kimdir-calismalar2020/

Genel: http://www.leventsekban.kim/bilgiveduygutoplumuolmak-teknokrasiyekarsicozumler-turizm-ekonomisi-1ve2/

1) http://www.leventsekban.kim/turizm-ekonomisi-cozumleri-1-2/

2) http://www.leventsekban.kim/ekonomi-paranaliz-haziran-2020l-sekban/

3) http://www.leventsekban.kim/turkiyenin-gundemi-ekonomivesiyaset/

4)Bulunan DOĞAZ ve ENERJİ HAKKINDA  AÇIKLAMALAR

EKONOMİ VE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAYDALI GÖRÜŞLER PROJELER

1) http://www.leventsekban.kim/turk-milletinin-faydasina-projeler-sekbanasihatname/

 

2) http://www.leventsekban.kim/turk-bilisim-ve-gelisim-sistemi-turk-bilisim-sanayi-devriminin-temelleri/

 

3)COvid 1.dalga raporu

http://www.leventsekban.kim/sekbanaliz-27-mayis-covid19-raporu-videoanaliz-4-seri-2-video/