KURAN-İ MESAJLAR VE KONULARINA GÖRE AYETLER -1 

KONU:Ahlak,İyilik ve Sabır 

ASR Süresi

  1. Asra yemin olsun ki,
  2.  İnsan mutlaka ziyandadır.
  3.  Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
KONU:Kararlılık ve İnanç

ALİ İMRAN 139

Gevşemeyin, tasalanmayın. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz.

 

KONU:Ahlak ,İman ve Sabır 

BAKARA  süresi Ayetler 153 -157

  1. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.
  2. Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.

155 . Muhakkak ki sizi korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerinden eksiltmekle (fakirlikle) imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele!

  1. Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde: “Biz ancak Allah’a aidiz ve biz sonunda O’na döneceğiz.” derler.
  2. İşte Rablerinden af ve rahmet onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.

 

KONU:Ahlak ,Akıl,Dürüstlük,İyilik,Sabır

Bakara Süresi  168 -169

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helâl ve temiz olanlarından yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır.

O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur.

 Bakara Süresi 177

Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz hayırda erginlik/dürüstlük değildir. Hayırda erginlik/dürüstlük o kişinin hakkıdır ki, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır; akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir, namazı/duayı yerine getirir, zekâtı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdırlar; bolluk ve bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. İşte bunlardır takva sahipleri.

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah’a, âhiret gününe, meleklere ve kitaba iman edenin; malını çok sevmesine rağmen onu akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, köle ve esirlere verenin; namazı dosdoğru kılanın; zekâtı verenin; sözleştikleri zaman gereğini yerine getirenin; sıkıntıda, darlıkta, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanda sabır gösterenin eyleminden oluşur. İşte doğru olanlar bunlardır; işte sakınanlar da bunlardır.

KONU:Akıl,Ahlak,Kötülük ve Şeytan 

Bakara Süresi 204-207

204 İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah’ı tanık tutar. Oysaki o, düşmanların en yamanıdır.

205 -Hâkimiyeti aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.

206-Ona, “Allah’tan kork!” dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter! Orası ne kötü bir yataktır!

207- İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.

 

KONU:Akıl,Adalet,Ahlak ,Dürüstlük,İlim,Paylaşım

Bakara Süresi  267-268 -269 -270 -71 

267-Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah Gani’dir, cömertliğine sınır yoktur; Hamid’dir, bütün övgülerin sahibidir/övgüye layık olanları gereğince över.

268- Şeytan sizi fakirlikle korkutur, sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Allah’ın, gücü geniştir, Alim’dir.

269-Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

270-Her ne nafaka verdiniz veya ne adak adadınızsa, herhalde Allah onu bilir. Fakat zulmedenlerin yardımcıları yoktur.

271-Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.

KONU:Adalet,Para Sistemi,Üretim,Sömürü,Kötülük,İyilik,Paylaşım

Bakara Süresi -276 -278

276-Allah faizi mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. Allah inatçı nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.

277-İman edenlerin, iyi işler yapanların, namazlarını doğru kılanların, zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlar için ne korku vardır ne de üzülürler.

278-Ey iman edenler! Allah’tan sakınınız. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkediniz.

——————————————————

 

 LevenT Sekban

“EkonoStratejist” Bilişimci İş Adamı -#Sekbanasihatname Yazarı

#HakkaBağlıTamBağımsızGörüş

http://www.leventsekban.kim/hakka-bagli-tam-bagimsiz-dunya-gorusu-ve-felsefesi-6-a-7-a-8-a/

[email protected] 

L.Sekban  Hakkında Bilgi

Eğitim,Bilişim,Gelişim, Ekonomi,Spor ,Hukuk ve Yönetim Stratejisi konularında

Tam Bağımsız Fikir,Proje ve uygulamalar  üretir.Detaylı bilgi.

http://www.leventsekban.kim/levent-sekban-ozgecmis-2019/

www.leventsekban.com     www.leventsekban.kim